Η in-Touch Communication

Η In-Touch Communication ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στην Αθήνα.

Στην in-Touch Communication πιστεύουμε ότι μπορούμε μόνο να ωφεληθούμε από μια δραστήρια, ποικιλόμορφη και κυρίως ταλαντούχα ομάδα συνεργατών. Γι’ αυτό και οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερό μας κεφάλαιο. Συγκεντρώνοντας υψηλού επιπέδου, έμπειρους συνεργάτες από ένα μεγάλου εύρους επαγγελματικό υπόβαθρο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και να υλοποιήσουμε στους πελάτες μας τις πιο ενημερωμένες και εμπνευσμένες επιχειρηματικές συμβουλές.