Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Στην In-Touch Communication προσφέρουμε προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές συνεδρίες στους ακόλουθους τομείς:

  1. Χειρισμός Media – με ή χωρίς ασκήσεις κάμερας
  2. Διαχείριση Kρίσεων – με ή χωρίς ρεαλιστικές δοκιμασίες / σενάρια
  3. Δημόσιες Σχέσεις
  4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (& κατά τη διάρκεια κρίσης)
  5. Εσωτερική Επικοινωνία – Επικοινωνία Εταιρικών Μεταβολών
  6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασίζονται σε αληθινά γεγονότα . Η διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να είναι έως 2 ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Οι εισηγητές είναι στελέχη της αγοράς με μεγάλη εμπειρία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για εκπαιδευτικές συνεδρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.