Το Δίκτυό μας

Η in-Touch Communication συνεργάζεται με ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένη πληροφορία σε περιπτώσεις πολυσύνθετων και απαιτητικών έργων. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν μόνον υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι με την Gnosis Consulting, μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που προσφέρει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικής, Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Ως μια κατεξοχήν δυναμική εταιρεία, η in-Touch Communication πραγματοποιεί τακτικές αξιολογήσεις των συνεργατών της και των υπηρεσιών που εκείνοι παρέχουν, με στόχο να τροποποιήσει ή / και να επεκτείνει το υφιστάμενο δίκτυό της ανά πάσα στιγμή.